Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 3319/3320
Thác bản bia giáp Đoài xã Đông Lai huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai
國威府慈廉縣東萊社, sưu tầm tại miếu xã Đông Lai phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 52 x 82 cm, gồm 24 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 43 (1782).
Người soạn: Nguyễn Hữu Dung 阮有容; quê quán: xã Lực Canh huyện Đông Ngàn.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Canh Tý dân xã Đông Lai dựng đình, thiếu tiền chi phí, đã vay của vợ chồng ông Nguyễn Đăng Đương 110 quan tiền. Nay đã quá hạn nhưng xã không có tiền trả, nên đã kí bầu cho vợ chồng ông làm Hậu thần. Vợ chồng ông phải nộp thêm 30 quan tiền khao và 5 sào ruộng để cúng giỗ về sau. Định lệ, khi người Hậu còn sống, thì được giành chỗ ngồi ở Bàn nhất nơi đình trung, cỗ biếu 1 mâm xôi và 1 con gà vào ngày hội, 1 cỗ vào lễ cầu phúc, 1 cỗ và 1 thủ lợn vào lễ cơm mới. Sau khi chết, cúng giỗ 1 con lợn và 1 vò rượu giá 3 quan tiền, 4 mâm 5 đấu gạo. Cúng xong, biếu trưởng họ 1 cỗ và 1 thủ lợn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)