Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 16372/16373
Thác bản bia thôn Phú Đa xã Đặng Xá huyện Thạch Thất phủ Quốc Oai 國威府石室縣鄧舍社富多村, sưu tầm tại đình Phú Đa xã Bình Xá huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 43 x 86 cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 24 (1763).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông Nghiêm Quang Huệ và vợ bà họ Nguyễn hiệu Từ Giai người xã Đặng Xá huyện Thạch Thất phủ Quốc Oai cúng tiền và ruộng cho làng để chi dùng việc chung. Quan viên, dân làng tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Nay lập bia ca ngợi công đức của Hậu thần và thể lệ cúng giỗ. Kê số ruộng cúng, gồm các mảnh, xứ đồng, gồm 2 mẫu 2 sào. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)