Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 16379/16380
Thác bản bia sưu tầm tại đình thôn Kiều xã Bình Xá tổng Thạch Xá huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 80 cm, gồm 26 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 5 (1824).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi công lao đức độ ông Phan Lạc Độ và bà họ Nguyễn hiệu Từ Thục đối với dân làng và dạy dỗ học sinh ở làng. Các môn nhân của ông Phan Lạc Độ đã cúng cho xã 140 quan tiền và 1 mẫu 2 sào ruộng để giúp sửa đình. Quan viên, dân xã tôn bầu vợ chồng ông làm Hậu thần. Ghi nghi thức cúng giỗ về sau và vị trí các thửa ruộng cúng. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)