Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 16391
Thác bản bia xã Phú Ổ huyện Thạch Thất phủ Quốc Oai 國威府石室縣富塢社, sưu tầm tại đình xã Phú Ổ tổng Thạch Xá huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 51 x 74 cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bản xã khai lại đinh bạ, chi phí tốn kém, bà họ Đỗ hiệu Diệu Minh phu nhân của ông Nguyễn quý công tự Đăng Tiến thụy Chiếu Thông tiên sinh tiền Lê triều Điện tiền Đô chỉ húy sứ kiêm bản xã xã giáo dự tư văn trùm phù, cúng cho xã 100 quan tiền và 1 mẫu 2 sào ruộng để chi phí. Quan viên, dân làng tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Định lệ cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)