Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 19886
Thác bản bia thôn Phúc Lai xã An Mĩ tổng Kim Quan huyện Thạch Thất 石室縣金關總安美社福來村, sưu tầm tại đình thôn Phúc Lai xã An Mĩ tổng Kim Quan huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 76 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Hưng thứ 1 (1801).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bà họ Phạm hiệu Diệu Thực nhân vào năm Canh Thân dân thôn tu tạo đình đã được toàn tôn cùng lập làm Hậu thần. Bà đã cung tiến 300 quan tiền và 1 mẫu ruộng lưu niên để làm vật chi dùng giỗ chạp. Nếu bản thôn đảo số ruộng này đem bán mà phế bỏ việc thờ tự thì sẽ phải chịu tội. Ghi kèm theo các điều lệ cúng lễ trong các tiết.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)