Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 3035
Thác bản bia thôn Thượng Lãng xã Vĩnh Diên huyện Diên Hà phủ Tiên Hưng 先興府延河縣永延社上朗村, sưu tầm tại đình thôn Thượng Lãng xã Diên Lãng tổng Diên Hà huyện Diên Hà tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 43 x 59 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 330 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Thôn Thượng Lãng huyện Diên Hà vâng lệnh đổi lập sổ hộ tịch lượng bổ suất đinh nên thiếu tiền chi tiêu. Bà Ngô Thị Duẩn, người trong thôn đã hiến 120 quan tiền và 4 sào ruộng để giúp làng chi phí. Bà được dân làng tôn bầu làm Hậu thần, định lệ cúng giỗ hàng năm, gồm 1 con bò, 1 mâm bánh dày, rượu, cau trầu. Kê vị trí số ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)