Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 3036
Thác bản bia thôn Thượng Lãng xã Vĩnh Diên huyện Diên Hà phủ Tiên Hưng đạo Sơn Nam nước Đại Việt 大越國山南道先興府延河縣永延社上朗村, sưu tầm tại đình thôn Lãng xã Diên Lãng tổng Diên Hà huyện Diên Hà tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 64 x 92 cm, gồm 24 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 480 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Hòa thứ 3 (1637).
Người soạn: đạo hiệu: Huyền Tiến, tên tự: Dung Thành tiên sinh.
Người khắc: tên: Ngọ 午; quê quán: xã Vọng Lỗ huyện Phụ Dực; chức vị: Cục phó.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Bính Tý (1636) ông Lộ Hữu Phúc cùng vợ là bà Hà Thị Dậu người bản thôn Thượng Lãng xã Vĩnh Diên huyện Diên Hà, hiến 30 quan tiền và 3 mẫu ruộng, cùng 1 cái ao cho làng để dùng vào việc làm một ngôi đình 3 gian 2 chái. Ông bà được tôn bầu làm Hậu thần. Kê số ruộng cúng và tên hiệu Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)