Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 3037
Thác bản bia thôn Thượng Lãng xã Vĩnh Diên huyện Diên Hà phủ Tiên Hưng 先興府延河縣永延社上朗村, sưu tầm tại đình thôn Lãng xã Diên Lãng tổng Diên Hà huyện Diên Hà tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 64 x 92 cm, gồm 24 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 480 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 35 (1774).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Đỗ Trọng Huệ, Cựu Xã trưởng xã Vĩnh Diên huyện Diên Hà đã hiến 160 quan tiền và 6 sào ruộng cho làng, nhân khi làng thiếu tiền đóng thuế đinh. Ông được dân thôn tôn bầu làm Hậu thần, định lệ cúng giỗ hàng năm và định lệ nghi lễ khi mai táng ông, gồm 1 nhà táng bằng tre giá 3 quan tiền, 1 mâm bánh dày và 1 con bò.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)