Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 3057/3058
Thác bản bia xã Hoằng Mĩ huyện Diên Hà phủ Tiên Hưng 先興府延河縣宏美社, sưu tầm tại đình xã Hoằng Mĩ tổng Hà Lí huyện Diên Hà tỉnh Thái Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 70 cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 650 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 5 (1680).
Người soạn: Hồ Sĩ Dương 胡士楊; quê quán: xã Hoàn Hậu huyện Quỳnh Lưu; học vị: Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1652), Kỉ Hợi khoa Đông các Đệ nhị danh; chức vị: Hình bộ Thượng thư, Đông các Đại học sĩ; tước hiệu: Duệ Quận công.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ngưỡng mộ ân đức của bà Vương muội Điện Quận chúa họ Trịnh và con trai quá cố của bà là Quí công họ Trịnh tự Huyền Tín, dân xã Hoằng Mĩ đến xin được phụng thờ Trịnh Quý công làm Thần hậu, nhưng bà Quận chúa khiêm tốn không nhận. Dân xã bèn tâu lên triều đình, nhận được sắc chỉ chuẩn y, phong cho Trịnh Quý công là Trung đẳng thần. Quận chúa bèn cấp cho xã 300 quan để mua 2 mẫu ruộng tế điền và 200 quan tiền để tu sửa miếu thờ, 100 quan tiền để đền đáp tấm lòng của dân xã, lại sai cháu rể là Giải nguyên Nguyễn Duy Hiển đến nhờ tác giả soạn văn bia ghi chép lại sự việc. Mặt sau bia ghi các thửa ruộng tế điền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)