Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 3060/3061
Thác bản bia thôn Phạm xã Diên Hà huyện Diên Hà phủ Tiên Hưng 先興府延河縣延河社范村, sưu tầm tại đình xã Phú Hảo tổng Diên Hà huyện Diên Hà tỉnh Thái Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 54 x 86 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 8 (1799).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Tự phu nhân Nguyễn Thị Thành, nguyên là chị họ của quan Công bộ Thượng thư, Thái bảo Dĩnh Quận công họ Lê được dân thôn Phạm Xá tôn bầu là Hậu thần. Đáp lại tấm lòng của dân thôn, con gái bà là Lê Thị Ánh và con rể là Dương Hòa hầu Đặng Tiến Dương cúng cho thôn 110 quan tiền cổ để tu sửa miếu và 1 mẫu 6 sào ruộng tế điền. Bia ghi vị trí các thửa ruộng và các điều giao ước thờ phụng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)