Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 3847
Thác bản bia thôn Cù Khê xã Thiền Quan huyện Thanh Lan phủ Tiên Hưng 先興府青蘭縣禪關社 溪村, sưu tầm tại chùa Thiền Quan tổng Trừng Hoài phủ Thái Ninh tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 83 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 7 (1726).
Người soạn: họ Phạm; học vị: Giám sinh, Hương thí khoa Canh Tý.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ba bà quả phụ thôn Cù Khê là Đào Thị Nối, Nguyễn Thị Côn và Đoàn Thị Liễn đã cúng 150 quan tiền cho xã chi dùng việc quan dịch. Thôn bầu các bà là Hầu Thần khi sống biếu quà, chết thì giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)