Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 20162
Thác bản bia xã Lạc Đạo tổng Lạc Đạo huyện Vũ Tiên phủ Kiến Xương 建昌府武仙縣樂道總樂道社, sưu tầm tại đình xã Lạc Đạo huyện Vũ Tiên tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 57 x 96 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 20 (1867).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Đoàn Thị Bé cúng cho xã 860 quan tiền kẽm giúp vào việc tu sửa miếu, đình và chùa của địa phương, được mọi người tôn bầu cha mẹ và bản thân bà làm Hậu thần. Kê vị trí, diện tích các thửa ruộng, các qui định về ngày giỗ của những người này. Có bài minh 12 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)