Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 10466/10467
Thác bản bia thôn Hộ Lệnh xã Triều Dương huyện Tư Nông phủ Phú Bình 富平府司農縣朝陽社護令村, sưu tầm ở xã Hộ Lệnh tổng Nhã Lộng phủ Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.
Thác bản 2 mặt, khổ 43 x 71cm, gồm 29 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 950 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 4 (1738).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bà Dương Thị Huề ở thôn Hộ Lệnh là người hiền thục đức độ, đã cúng cho thôn một số tiền để chi dùng vào việc công, lại cúng 5 sào 5 thước ruộng để lo việc tế lễ sau này. Bản thôn giao ước lập bia kỷ niệm và thờ cúng bà lâu dài. Quan viên, dân thôn tôn bầu làm Hậu thần. Ghi vị trí diện tích ruộng. Mặt sau ghi thể lệ kính biếu cúng tế Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)