Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 10646/10647
Thác bản bia thôn Na Mô xã Úc Sơn huyện Tư Nông phủ Phú Bình xứ Thái Nguyên 太原處富平府司農縣郁山社那摸, sưu tầm tại đình thôn Na Mô xã Úc Sơn tổng La Đình phủ Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 64cm, gồm 30 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 750 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 27 (1766).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Quan Ty Lễ giám Tổng Thái giám Đồng Thọ hầu họ Dương tự Thế Khanh; ông là người có tài năng, đức độ cúng tiền ruộng cho xã. Quan viên, dân xã tôn bầu ông làm Hậu thần. Sau ông lại cúng cho xã 15 quan tiền cổ, 1 mẫu ruộng và 1 cái ao. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và lệ cúng tế Hậu thần hàng năm. Ghi họ và tên các vị chức sắc trong xã.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)