Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20334
Thác bản bia xã Túc Duyên tổng Túc Duyên huyện Đồng Hỉ phủ Phú Bình 富平府同喜宿緣總宿緣社, sưu tầm tại đình ấp Gia Sàng huyện Đồng Hỉ tỉnh Thái Nguyên.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 60 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 10 (1829).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Dương Hữu Lý tự xuất 50 quan tiền giúp vào việc tu sửa đình, cùng một số ruộng xin làm hương hỏa về sau. Được quan viên và mọi người trong xã bầu làm Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)