Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 301/308
Thác bản bia xã An Hoạch huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天府東山縣安穫社, sưu tầm tại đền Lê Quận công thôn Nhuệ xã An Hoạch huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa
Thác bản 2 mặt, khổ 118 x 162 cm, gồm 54 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 43 (1782)
Người soạn: Lê Quý Thuần 黎貴醇; quê quán: Diên Hà; chức vị: Cai cơ Phó Thủ hiệu; tước Thuần Trung hầu
Người nhuận chính: Trần Nguyễn Nhưng 陳阮 , tên hiệu: Ôn Như; chức vị: Nam cung Thiêm tri Thị nội Thư tả; tước Mại Đình tử
Người viết chữ: Nguyễn Bình 阮玶; chức vị: Huyện thừa
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã
Hành trạng, công tích nhân vật
Tóm lược nội dung:
Dân 5 thôn Kiều Đại, Vệ An, Thọ Vực, Đồng Dặc và thôn Văn tôn bầu Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, phụng sai Kinh Bắc xứ Trấn thủ Chánh Thủ Hiệu Hậu dực cơ, kiêm quản Trung quân Đô đốc phủ Tả Đô đốc Lê Trung Nghĩa làm Hậu thần Ông là vị đại thần, có danh vọng lớn, lại có nhiều ơn nghĩa với địa phương Các thôn đều được Tả Đô đốc cấp cho tiền và ruộng để thờ phụng và cùng với thôn Nhuệ (nơi ông cư trú), lập đền thờ, dựng bia quy định các nghi thức cúng tế cùng vị trí các thửa ruộng

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)