Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 302/305/306/307
Thác bản bia thôn Nhuệ xã An Hoạch huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天府東山縣安穫社銳村, sưu tầm tại đền Lê Quận công thôn Nhuệ xã An Hoạch huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa
Thác bản 4 mặt, khổ 120 x 150 cm và 41 x 150 cm, gồm 62 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 43 (1782)
Người soạn: Lê Quý Thuần 黎貴醇; quê quán: Diên Hà; chức vị: Cai cơ; tước Thuần Trung hầu
Người nhuận chính: Trần Nguyễn Nhưng 陳阮 ; chức vị: Thị nội Thư tả
Người viết chữ: Nguyễn Công Khuyến 阮功勸; chức vị: Huyện thừa
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Hành trạng, công tích nhân vật
Tóm lược nội dung:
Thôn An Hoạch là nơi ở của Đô đốc Mãn Trung hầu Lê Trung Nghĩa Cảm kích ân đức của ông, dân thôn xin tôn bầu ông là Hậu thần, lập sinh từ thờ phụng Ông bèn cấp cho thôn 400 quan tiền cổ và 16 mẫu ruộng dùng vào việc tế lễ Quy định nghi thức tế tự, rước lễ, hát xướng và lễ vật trong các ngày giỗ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)