Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
黎郡公陵碑
Kí hiệu: 16633/16634
Thác bản bia hương Bố Vệ huyện Đông Sơn 東山縣布衛鄉, sưu tầm tại lăng Lê quận công thôn Nhuệ tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 117 x 252 cm, gồm 53 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 43 (1782).
Người soạn: Lê Quý Thuần 黎貴醇; quê quán: xã Diên Hà huyện Diên Hà; chức vị: phụng sai Hưng Hóa xứ án thủ trấn sở phó thủ hiệu hữu hùng cơ cai quản, tước Thuần Trung hầu.
Người nhuận: Trần Nguyễn Nhưng 陳阮仍; tên hiệu: Ôn Như; chức vị: Cẩn sự tá lang, tước tử.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân 5 thôn: thôn Kiều Đại, thôn Vệ An hương Bố Vệ và thôn Thọ Vực, thôn Đồng Duệ, thôn Văn thuộc xã An Hoạch cùng nhau dựng bia ghi Hậu thần. Mãn Trung hầu Lê Trung Nghĩa là người đức độ, lại có nhiều công đức với dân và giúp dân 5 thôn tiền của, ruộng đất. Quan viên, dân 5 thôn đồng lòng tôn ông làm Hậu thần. Qui định cúng giỗ hàng năm như ghi trong bia. Có ghi rõ qui định từng thôn lo lễ vật gì, giá tiền bao nhiêu: 4 thôn dùng lễ vật 1 thủ lợn giá 1 quan 5 mạch, 1 mâm xôi, 1 hũ rượu giá 1 mạch, trầu cau v.v… thôn Văn lễ vật gồm 1 con gà giá 3 mạch, 1 hũ rượu giá 36 văn v.v… Ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)