Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20727
Thác bản bia thôn Nguyên Xá xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa phủ Thiên Phúc 天福府….., sưu tầm tại đình thôn Nguyên Xá xã Mai Đình tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa phủ Thiên Phúc.
Thác bản 1 mặt, khổ 53 x 95 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn và viết: Nguyễn Ngọc Vinh 阮玉榮; chức vị: Cai tổng.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Năm Mậu Ngọ dân làng khởi công tu bổ sông Thiên Đức, công trình to lớn cần nhiều kinh phí. Ông Trần Hữu Sĩ là người có hằng tâm đã xuất 120 dẫn tiền trợ giúp dân phí; lại cấp 1 mẫu 1 sào ruộng cho dân luân lưu canh tác. Dân làng biết ơn bầu thân phụ của ông làm Hậu thần hưởng cúng giỗ hàng năm. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)