Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 7916/7917
Thác bản bia thôn Hòa Mục xã Sơn Đình huyện Phượng Nhãn phủ Lạng Giang 諒江府鳳眼縣山亭社和睦村, sưu tầm tại đình thôn Mục xã Sơn Đình tổng Sơn Đình huyện Phượng Nhãn tỉnh
Bắc Giang.
Thác bản 2 mặt, khổ 43 x 62 cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 41 (1780).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản thôn hưng công tu tạo đình miếu nhưng chưa đủ tiền tài vật lực, ông Mậu lâm lang Phú Nghi tử Bùi Đắc Phú ở xã Trình Bạn đã cúng cho thôn 200 quan tiền cổ và 1 mẫu ruộng. Dân làng biết ơn suy tôn ông làm Hậu thần và quy định và qui định thể lệ cúng giỗ hàng năm. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)