Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 14227/14228
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Bồ Điền tổng Thượng Trưng phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 56 x 98 cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 5 (1852).
Người soạn: Đỗ Nhã Hiên 杜雅軒; quê quán: xã Văn Trưng; học vị: Tú tài.
Người viết chữ: Nguyễn Đình Trưởng 阮廷長; chức vị: Lí trưởng.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc quan viên hương lão xã Bồ Điền tôn bầu Hậu thần bà họ Nguyễn trong xã. Bà đã cúng 100 quan tiền giúp làng sửa đình và cúng 5 sào ruộng để cầy cấy lo việc đèn nhang. Định lệ cúng lễ Hậu thần về sau. Mặt bia sau có một đoạn văn ghi về lệ mừng, thưởng cho người đỗ đạt và chu cấp tiền cho sĩ tử đi thi. Người nào đỗ tiểu khoa bản xã mừng cho 20 quan tiền, 1 bức trướng đó bằng vải tây; đỗ trung khoa mừng 30 quan tiền, 1 bức trướng lụa đỏ; đỗ đại khoa sẽ được thưởng 50 quan và một bức trướng bằng gấm, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)