Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 14234
Thác bản bia sưu tầm tại chùa xã Cao Xá tổng Đồng Phú phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 56 x 85 cm, gồm 7 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Hưng thứ 1 (1801).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Tháng 2 năm Tân Dậu (1801), bản xã làm hương án để thờ thần, bà Trương Thị Yển cúng 100 quan tiền để xã chi dùng vào việc công, lại cúng 5 sào ruộng để xin gửi giỗ tại đình. Quan viên, dân làng tôn bầu bà làm Hậu thần và được định lệ thờ cúng Hậu thần về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)