Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 14244
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Bàn Mạch Hạ tổng Đồng Phú phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 90 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 7 (1922).
Người soạn: Nguyễn Đạt Hán 阮達漢; học vị: Cử nhân năm Giáp Ngọ; chức vị: Thân hào Hội trưởng.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi về việc ông Nguyễn Văn Hữu người trong xã cúng 100 đồng và ruộng tư 2 sào để dùng vào việc công. Dân làng ghi ơn và tôn bầu ông làm Hậu thần. Định lệ biếu cỗ khi còn sống vào các kì lễ tết và cúng giỗ sau ngày trăm tuổi. Có lời nguyền là ai phá bia, bỏ lễ sẽ bị trời chu đất diệt.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)