Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 14437
Thác bản bia giáp Nội xã Tiên Sơn tổng Hội Thượng huyện Tam Dương phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên 永安省永祥府三陽縣會上總仙山社內甲, sưu tầm tại đình giáp An Nội thôn Tiên Sơn xã Hội Hợp tổng Hội Thượng huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 43 x 59 cm, gồm 31 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 6 (1894).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thái bà Nguyễn Thị Chiêu hiệu Từ Trương là người đức hạnh, hiếu thiện trong làng. Bà từng bỏ tiền giúp dân trùng tu đình, miếu cả thảy 70 quan tiền, lại cúng 6 sào ruộng để cầy cấy lo việc tế lễ. Quan viên, dân trong giáp Nội xã Hội Hợp đồng tâm nhất trí tôn bầu bà làm Hậu thần. Định lệ cúng giỗ Hậu thần như nghi thức và mãi mãi về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)