Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 14503
Thác bản bia xã Hoàng Vân tổng Hoàng Chuyết huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên 永安府三陽縣黃綴總黃雲社, sưu tầm tại đình xã Hoàng Vân tổng Hoàng Chuyết huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 62 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 7 (1922).
Người soạn: không ghi
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bản xã có việc công, vợ chồng ông Cựu lý trưởng Lê Văn Khánh, vợ bà Phùng Thị Trung có hằng tâm đã xuất 75 nguyên để xã chi dùng vào việc công, lại đặt 1 mẫu ruộng để cầy cấy lo việc tế lễ. Quan viên, dân xã tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi thể cúng giỗ Hậu thần và vị trí các thửa ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)