Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 14506
Thác bản bia xã Hoàng Vân tổng Hoàng Chuyết huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên 永安省三陽縣黃綴總黃雲社, sưu tầm tại đình xã Hoàng Vân tổng Hoàng Chuyết huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 65 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 7 (1922).
Người soạn: không ghi
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông Lê Văn Nho và vợ bà Vương Thị Tuyết đã hằng tâm cúng 70 nguyên và 1 mẫu ruộng cho xã canh tác. Quan viên, hương lão, dân bản xã tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Hàng năm xã sẽ lo giỗ chạp khi ông bà qua đời. Ghi vị trí ruộng cúng tiến. Sau này vào ngày giỗ hàng năm của Hậu thần, làng sẽ sắm lễ vật gồm 1 con gà, 1 mâm xôi, trầu rượu, đương Lý trưởng đến nhà Hậu thần làm lễ cúng tế.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)