Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 14622
Thác bản bia xã Đôn Hậu huyện Tam Dương phủ Vĩnh Tường 永祥府三陽縣敦厚社, sưu tầm tại đình xã Đôn Hậu tổng Định Trung huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 36 x 60 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đồng Khánh thứ 1 (1886).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi viêc quan viên lí dịch và nhân dân xã Đôn Hậu lập bia ghi một số điều lệ cúng giỗ các vị được bầu Hậu thần. Ghi họ và tên các vị Hậu thần, như ông Nguyễn Công Đính tự Phúc Đường, bà Nguyễn Thị Thụ hiệu Diệu Trường. Ghi số thước sào, vị trí một số thửa ruộng mà các Hậu đã cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)