Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 14628
Thác bản bia thôn Sơn Bao xã Bảo Sơn huyện Tam Dương phủ Đoan Hùng 端雄府三陽縣寶山社山包村, sưu tầm tại đình thôn Sơn Bao xã Bảo Sơn tổng Định Trung huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 60 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 19 (1758).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông Hoàng Bá Trực và vợ bà họ Vũ hiệu Diệu Nhân người bản thôn sống rất đức độ, hay giúp đỡ mọi người, khi thôn sửa chữa đình lành đã cúng tiến 6 quan tiền cổ. Quan viên, sắc mục và dân thôn tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi thể lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)