Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 14676/14677
Thác bản bia sưu tầm tại đình thôn Đống Cao xã Vân Đài tổng Vân Đài huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 33 x 50 cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 8 (1827).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Lê Quốc Quân tuổi cao đức trọng, con cháu ông đã cúng tiến cho thôn 20 quan để chi phí việc công, lại cúng 6 sào ruộng làm rộng tế tự. Bản thôn tôn bầu ông làm Hậu thần. Ghi thể lệ cúng giỗ Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)