Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 14973
Thác bản bia thôn Đại Nội xã Hồn huyện Yên Lạc phủ Vĩnh Tường 永祥府安樂縣渾社大內村, sưu tầm tại đình xã Đại Nội tổng Hồn Ngạc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 54 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 3 (1891).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Thành Thái thứ 3 (1891), bản thôn có việc tu sửa đình vũ chi phí rất tốn kém. Kim Văn Lai tự Phúc Tài tuổi cao đức trọng đã cúng 200 quan tiền giao cho thôn để tu bổ đình vũ, lại cúng 2 sào ruộng để làng luân phiên canh tác lấy tiền hoa lợi lo việc cúng giỗ hàng năm. Các quan viên, chức dịch đã họp tại đình bầu ông làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến, có lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)