Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 383/384
Thác bản bia trại Nam Đồng huyện Quảng Đức phủ Thuận Thiên 順天府廣德縣南同砦, sưu tầm tại đình trại Nam Đồng tổng Yên Hạ huyện Hoàn Long
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 93 cm, gồm 29 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 32 (1771)
Người soạn: Nguyễn Đình Giản 阮廷簡; chức vị: Giám sát Ngự sử đạo Sơn Tây
Người viết chữ: tên tự: Đạo Tuy; đạo sĩ
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Ông Đỗ Danh Ngân, người huyện Thanh Chương phủ Đức Quang châu Hoan Diễn, làm quan đến chức Chánh đội trưởng, đóng ở Kinh kì Vì hâm mộ đất Nam Đồng, nên cho cất nhà ở đây để ở và coi như quê hương mình Ông bỏ ra 200 quan tiền, trong đó 100 quan tiền để xây một ngôi đình, còn 100 quan để mua 2 mẫu ruộng cho làng Dân làng vô cùng quý trọng, tôn bầu vợ chồng ông làm Hậu thần Định lệ cúng giỗ hàng năm

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)