Hầu Thần bi kí

Hầu Thần bi kí

Hầu Thần bi kí
候神碑記
Kí hiệu: 3848
Thác bản bia thôn Cù Khê xã Thiền Quan huyện Thanh Lan phủ Tiên Hưng 先興府青蘭縣禪關社 溪村, sưu tầm tại miếu xã Thiền Quan tổng Trừng Hoài phủ Thái Ninh tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 83 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 4 (1738).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Hai cụ Phạm Thế Lộc và Nguyễn Đắc Lộc đã giúp dân 90 quan tiền để chi tiêu việc quan. Xã nhớ ơn đã bầu hai cụ là Hậu thần. Ghi quy định cúng giỗ sau khi các cụ mất.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)