Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后 神碑記
Kí hiệu: 19723
Thác bản bia xã Phạm Lâm huyện Gia Lộc phủ Hạ Hồng xứ Hải Dương 海陽處 下洪府嘉祿縣范林社, sưu tầm tại am chùa xã Phạm Lâm tổng Đoàn Lâm huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 49 x 75 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 480 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Văn thơ
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Ông họ Phạm tên Đán người xã Phạm Lâm huyện Gia Lộc giữ chức Huyện thừa huyện Vĩnh Khang, ông đã quên xuất gia tư 500 quan cổ tiền và 3 mẫu ruộng, có lời thành tâm với bản xã. Toàn thể quan viên cùng đồng lòng nhận lấy số tiền và ruộng để chi việc công, đồng thời nhất trí bầu ông làm Hậu thần. Có bài minh 16 câu ca tụng công đức Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)