Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 17646
Thác bản bia xã Duyệt Lễ tổng Ba Đông huyện Phù Cừ 芙蕖縣巴東總閱禮社, sưu tầm ở đình Duyệt Lễ tổng Ba Đông huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 95 cm, gồm 13 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 14 (1939).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Hương hội, lí dịch hội họp tại đình lập bia ghi ân công đức những người đã đóng góp ruộng. Được tôn bầu làm Hậu thần, hàng năm hưởng cúng tế. Kèm danh sách là 3 vị: Nguyễn Thị Chương 7 sào ruộng ao; Dương Thị Thuần 1 mẫu ruộng; Nguyễn Thị Cầu 1 mẫu ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)