Hậu thần bi kí/Các lệ lưu truyền

Hậu thần bi kí/Các lệ lưu truyền

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí/Các lệ lưu truyền
後神碑記/各例留傳
Kí hiệu: 10690/10691
Thác bản bia xã Đông Ngạn huyện Hưng Nguyên phủ Anh Đô 英都府興原縣東岸社, sưu tầm ở đền xã Đông Ngạn tổng La Vân huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 90cm, gồm 29 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 21 (1760).
Người soạn: họ Lê 黎 , chức vị: Tri huyện Thuần Lộc.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Đổng Tri châu Hoàng Tuấn Anh và 2 bà vợ (vợ cả Nguyễn Thị Viện, vợ hai Nguyễn Thị Trọng) đã cúng cho làng 100 quan tiền và 4 thửa ruộng để xin gửi giỗ tại đình. Quan viên, dân làng đã thuận bầu họ làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tế, lệ kính biếu và lệ cúng tế Hậu thần hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)