Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
後神碑記Kí hiệu: 15122
Thác bản bia xã Ngoại Trạch tổng Quất Lựu huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên 永安省平川縣橘榴總外澤社, sưu tầm ở đình xã Ngoại Trạch tổng Quất Lựu huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 43 x 78 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 1 (1926).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nhân dịp xã tu sửa đình, nhu phí về gỗ và ngói rất lớn Bà Nguyễn Thị Chế, hiệu Diệu Thơm đã cúng 30 đồng để trợ giúp việc tu bổ lại cúng 5 sào ruộng để lo việc hương khói. Dân xã đã thuận bầu bà làm Hậu thần. Định lệ Hậu thần lúc sống thì được kính biếu, khi chết thì được cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)