Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
後神碑記
Kí hiệu: 15717
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Bạch Lựu Hạ tổng Bạch Lựu huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 3 mặt, khổ 40 x 95; 10 x 95 cm, gồm 32 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 2 (1736).
Người soạn: Đào Đăng Tuyển 陶登選.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Sinh đồ La Văn Chất và vợ bà Đào Thị Thiệu con nhà gia thế, đã tiến cúng cho xã 100 quan tiền cổ, 1 thửa ruộng, 1 cái ao để làng chi dùng vào việc công. Quan viên và dân làng bầu làm Hậu thần. Ghi số ruộng, vị trí ruộng ao đã tiến cúng. Qui định vào các ngày lễ thượng điền hạ điền, thường tân đều có kính biếu Hậu thần lộc thánh. Sau này Hậu thần 100 tuổi vào các ngày giỗ sẽ cúng 1 con lợn trị giá 3 quan tiền cổ, 1 chai rượu, v.v…
Ghi chú: Bia 3 mặt chung 1 thác bản.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)