Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
後神碑記
Kí hiệu: 5063b/5064
Thác bản bia thôn Đỉnh xã Nghiêm Xá huyện Quế Dương phủ Từ Sơn 慈山府桂楊縣嚴舍社頂村, sưu tầm tại đình thôn Đỉnh xã Nghiêm Xá tổng Vũ Dương huyện Quế Dương tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 33 x 65 cm và 27 x 43 cm, gồm 28 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 30 (1769).
Người soạn: Nghiêm Hữu Huy 嚴有暉; quê quán: xã Cẩm Chàng.
Người khắc bia: Lê Đình Hội 黎廷璯.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Vợ chồng ông Nguyễn Đăng Khuê người làng Đống Cải được bầu làm Hậu phật, vì đã cúng cho thôn 12 quan tiền để tu sửa đình và 1 mẫu 4 sào ruộng để lo việc đèn hương. Quan viên hương lão và dân thôn Đỉnh tôn bầu hai vị làm Hậu thần. Bia ghi họ tên những người ký bầu hậu, vị trí các thửa các thửa ruộng. Có bài tán.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)