Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
後神碑記
Kí hiệu: 6174/6175
Thác bản bia xã Thận Trai 慎齋, sưu tầm tại đình xã Thận Trai tổng Trừng Xá huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 77 cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 580 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 36 (1775).
Người soạn: Nguyễn Huy Thảng 阮輝倘, hiệu Minh Ngọc thị; quê quán: Tây Hồ huyện Quảng Đức; học vị: Giám sinh.
Người viết: họ Nguyễn 阮, tự Lăng Nghĩa; Thị nội thư tả, Huyện thừa.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hoạt động sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Đồn điền Phó sở sứ họ Phạm tự Phúc Mẫn và vợ là Nguyễn Thị Dực đã cúng 100 quan tiền, 4 sào vườn cho làng, được dân làng tôn bầu Hậu thần. Bia qui định thể thức cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)