Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
后神碑記
Kí hiệu: 6782/6783
Thác bản bia xã Dưỡng Mông huyện Tiên Du phủ Từ Sơn 慈山府仙遊縣養蒙社, sưu tầm tại đình xã Dưỡng Mông huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 53 x 81 cm, gồm 37 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 30 (1769).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Vợ chồng ông Thân Nguyễn Điều chức Tổng thái giám, tước Lạn Trung hầu, là người có công đức với dân, được dân kính mến. Nhân bản thôn làm kiệu để rước thần, ông đã cúng 150 quan tiền và 4 mẫu 4 sào ruộng để chi phí làm kiệu và chi vào việc phụng sự. Dân thôn đồng lòng thuận tình bầu vợ chồng ông làm Hậu thần. Có ghi thể lệ cúng giỗ hàng năm và vị trí diện tích ruộng. Họ tên những người ký bầu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)