Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
后神碑記
Kí hiệu: 6795/6796
Thác bản bia thôn Quảng Độc xã Hồi Bão huyện Tiên Du phủ Từ Sơn 慈山府仙遊縣回抱社廣讀村, sưu tầm tại đình thôn Quảng Độc xã Hồi Bão tổng Nội Duệ huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 70 x 125 cm, gồm 24 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 37 (1776).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Trần Phúc Cát lúc sinh thời là người hay làm việc thiện, năm đói kém đã chu cấp tiền cho dân nghèo đói. Nay dân tu sửa đình, chi phí không đủ, các con trai, con gái ông theo gương cha đã cúng cho xã 200 quan và 1 mẫu 3 sào ruộng. Dân toàn xã bầu ông làm Hậu thần, hàng năm cúng giỗ. Có ghi vị trí, diện tích ruộng và thể lệ cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)