Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
後神碑記
Kí hiệu: 5144/5147
Thác bản bia xã Cao Dương 高陽社, sưu tầm tại đình xã Cao Dương tổng Hội Xuyên huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 75 cm và 58 x 68 cm, gồm 46 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 42 (1781).
Người soạn và viết: Nguyễn Quốc Thể 阮國体; quê quán: xã Cao Dương; chức vị: Chánh Tổng trưởng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Xã Cao Dương vừa quyên góp xây xong một ngôi đình thờ thần và hai dãy hai bên thờ Tiên hiền. Nay lại định sắm sửa đồ vật thờ thần, bèn quy định cho dân được gửi giỗ tổ tiên, mỗi vị phải đóng 10 quan thì được thờ phụng ở hai ban tả hữu. Số tiền thu được chi phí vào việc dựng đình và sửa đình, còn dư thì cho các giáp vay, lấy lãi chi phí việc đèn hương. Bia ghi số tiền cho từng giáp vay và họ tên những người được thờ ở hai ban tả hữu của đình.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)