Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
後神碑記
Kí hiệu: 9839/9840
Thác bản bia xã Bình Bộ huyện Hiệp Hòa phủ Bắc Hà 北河府洽和縣平步社, sưu tầm ở đình xã Bình Bộ tổng Tử Đà huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 63 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 550 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 14 (1753).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Đặng Công Cẩn tự là Phúc Huân cùng vợ bà Đặng Thị Gần hiệu là Từ Văn người bản xã, cúng cho xã 150 quan tiền và 4 sào ruộng để chi vào việc công. Quan viên, hương lão xã thôn tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi lệ kính biếu Hậu thần vào các lễ cầu phúc nhập tịch và lệ cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)