Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
後神碑記
Kí hiệu: 18270
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Diễm Xuyên huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 58 cm, gồm 13 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Nhâm Dần Thành Thái thứ 14 (1902).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân xã Diễm Xuyên xây dựng một nhà thiêu hương. Bà Nguyễn Thị Giữa người bản xã đã cúng 25 đồng và 1 sào 6 thước ruộng. Dân làng đã bầu bà làm Hậu thần. Bia có ghi rõ ngày nhập tịch tháng 8 hàng năm và kính biếu nửa cỗ xôi gà đến 3 đời thì thôi. Vào ngày giỗ hang năm khi làm lễ xong sẽ biếu 1 con gà, 1 đấu xôi đến 3 đời thì thôi v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)