Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
候神碑記
Kí hiệu: 4359
Thác bản bia xã Hòe Nha huyện Đông Quan phủ Thái Bình 太平府東關縣槐衙社, sưu tầm tại đình xã Hòe Nha huyện Đông Quan tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 63 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 17 (1756).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; chức vị: Cẩn sự tả lang, Tri huyện huyện Trung Thuận.
Người viết chữ: họ Nguyễn 阮; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Sinh đồ Nguyễn Phi Đôn ở bản xã là người nhân đức, sống luôn lấy điều nhân nghĩa làm gốc, phú quý mà không tự kiêu. Nhân lúc bản xã hưng công xây dựng thềm đá, ông đã xuất 200 quan tiền trợ giúp chi phí. Xã ghi nhớ công đức ông, bầu ông làm Hậu thần, có bài minh ca ngợi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)