Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
後神碑記
Kí hiệu: 19106
Thác bản bia phố Hòe Nhai huyện Quảng Đức phủ Phụng Thiên 奉天府廣德縣槐街浦, sưu tầm ở đền Giai Cảnh phố Hàng Than Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 100 cm, gồm 20 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, có chữ húy.
Niên đại: Nhâm Dần Cảnh Hưng thứ 43 (1782).
Người soạn: Đỗ Lệnh Thiện 杜令善; học vị: Tiến sĩ; chức vị: Hàn lâm viện hiệu thảo.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Năm Bính Dần bà họ Lê hiệu Diệu Khoát cúng 300 quan tiền để sửa sang đình vũ và cúng thêm 2 mẫu ruộng để mua Hậu cho cả hai vợ chồng. Có quy định cúng tế và vị trí, diện tích ruộng cúng.
Ghi chú: Một số dòng bị đục.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)