Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
後神碑記
Kí hiệu: 13123/13124
Thác bản bia thôn Đông thôn Tây xã Lam Cầu huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣藍梂社東村西村, sưu tầm ở đình xã Lam Cầu huyện Gia Lộc tổng Thị Đức tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 47 x 65cm, gồm 37 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đức Nguyên thứ 2 (1675).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
-Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi hai việc : 1/ Khi làng xây chùa, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân là cung tần trong vương phủ xuất 100 quan tiền cho thôn Đông để làm chùa. Lại cúng 100 quan tiền cho thôn Đông để xây đình và cấp cho thôn Đông và thôn Tây 9 mẫu ruộng làm tự điền lo việc hương khói. Quan viên, hương lão và dân làng nhớ ơn công đức đã tôn bầu bà làm Hậu thần Hậu phật. Ghi lệ cúng tế Hậu phật Hậu thần hàng năm. 2/ Tiền Thập lý hầu Nguyễn Tiến Nhiệm tự Phúc Tín đã cúng 100 quan tiền và vợ bà Chu Thị Nhiệm hiệu Từ Hiến, đã cúng 20 quan tiền để thôn mua gỗ lim làm đình. Quan viên, hương lão và dân làng tôn bầu ông bà làm Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)