Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký
後神碑記
Kí hiệu: 13126
Thác bản bia thôn Đông xã Lam Cầu huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng下洪府嘉福縣藍梂社東村, sưu tầm ở đình xã Lam Cầu tổng Thị Đức huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản bia 1 mặt, khổ 40 x 58cm, gồm 9 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 6 (1725).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Vũ Thị Cấn đã cúng cho thôn 50 quan sử tiền và 5 sào ruộng để sửa đình. Quan viên, hương lão và dân thôn Đông tôn bầu bà làm Hậu thần. Ghi qui định cúng giỗ Hậu thần hàng năm và vị trí các thửa ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)