Hậu thần bi ký/Bản xã cộng ký

Hậu thần bi ký/Bản xã cộng ký

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký/Bản xã cộng ký
後神碑記/本社共記
Kí hiệu: 13117/13118
Thác bản bia xã Quỳnh Côi Thượng huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng下洪府嘉福縣瓊瑰上社, sưu tầm ở đình xã Quỳnh Côi tổng Thị Đức huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 55 x 85cm, gồm 36 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: 鼓長 .
Niên đại: Chính Hòa thứ 15 (1694).
Người soạn và viết: họ Vũ 武, tự Vũ Thuần Phu 武純夫; quê quán: huyện Vĩnh Lại phủ Hạ Hồng; học vị: Sinh đồ.
Người khắc: Nguyễn Đắc Ninh 阮得寧; quê quán: người huyện Thủy Đường; chức vị: Sư trụ trì.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Khắc Nhượng tự Phúc Độ và vợ bà Vũ Thị Hỉ hiệu Diệu Tịnh đã cúng cho xã 200 quan sử tiền và 1 mẫu ruộng. Quan Thiếu khanh họ Nguyễn tự Nhã Đạo và hai bà vợ là họ Nguyễn hiệu Từ Khoan và bà họ Nguyễn hiệu Thục Đức đã cúng 100 quan tiền và 9 sào ruộng. Quan viên, hương lão và dân xã Quỳnh Côi tôn bầu họ làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến. Có bài minh

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)