Hậu thần bi ký/Hoàng lịch vô cương

Hậu thần bi ký/Hoàng lịch vô cương

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi ký/Hoàng lịch vô cương
后神碑記/皇歷無彊
Kí hiệu: 6549/6550/6551/6552
Thác bản bia xã Khang Thượng huyện Yên Mô phủ Trường Yên 長安府安謨縣康上社, sưu tầm tại miếu xã Khương Thượng tổng An Vân huyện Yên Khánh phủ Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 4 mặt, khổ 47 x 107 cm và 18 x 104 cm, gồm 34 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 25 (1764).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Văn thơ.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Từ năm Canh Thân, vợ chồng ông Phạm Như Viên, trước Cao Triều hầu, người bản xã, năm Canh Thìn cúng 400 quan tiền, 10 mẫu ruộng cho xã Khang Thượng để chia cho 3 ngôi đình trong xã là Yên Thái, Phượng Đình và Hưu Mĩ sử dụng và canh tác. Ông bà được tôn bầu làm Hậu thần. Năm nay là năm Giáp Thân bản xã thiếu tiền tu sửa điện miếu, bèn đến xin ông bà cúng 1000 quan tiền, 6 mẫu ruộng giúp dân xây 3 gian thượng điện, 5 gian tiền đường v.v… và tôn bầu cha mẹ ông làm Hậu thần. Bia ghi thể lệ cúng giỗ hàng năm và vị trí, diện tích ruộng cúng. Có đôi câu đối.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)